2018 04 08 – 201 04 27, sekmadienį 10 val. (PL), 11 val. (LT), Punske Tarptautinis velykinis konkursas-paroda 2018 Punsko lietuvių kultūros namuose, Kovo 11-osios g. 17

K V I E T I M A S

Kviečiame visus norinčius dalyvauti Tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2018

Konkurso tikslai:

1. Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

2. Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę, ypač jaunimą.

3. Skatinti kartų bendradarbiavimą.

4. Skatinti kūrybiškumą.

Darbai:

Konkursui galima pateikti šiuos darbus:

– tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus,

– kitais būdais margintus margučius,

– tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus,

– verbas,

– sodus,

– juostas – vytines, rinktines,(ilgis ne mažiau kaip 1,5 m);

Dalyvavimo sąlygos:

Konkursas atviras visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Margučių, verbų pristatyti bent po 3 vienetus, kitų darbų gali būti mažiau.

Darbus pristatyti iki balandžio 1 dienos:

- į Punsko tautodailės dirbtuves (Punsko licėjaus bendrabutyje),

- Punsko mokyklos mokytojoms, A. Vaicekauskienei, R. Chmieliauskienei arba susitarti paskambinus tel. +48601323476, +48605675911,

- palikti Seinų „Lietuvių namuose“,

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, telefono numeris.

Vertinimas ir apdovanojimai:

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į atlikimo savarankiškumą, gyvenamosios vietos tradicijas, estetiką, kūrybiškumą.

Dalyviai vertinami pagal šias amžiaus grupes:

- vaikai iki 10 metų,

- jaunimas nuo 11 iki 17 metų,

- suaugusieji,

- šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.).

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti.

Komisijos sprendimas yra galutinis.

Laimėtojai apdovanojami diplomais, dovanomis, ekskursija.

Kita informacija

Iškilmingas parodos atidarymas, meno programėlė ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks Punsko lietuvių kultūros namuose balandžio 8 dieną 10 val. (PL), 11 val. (LT)

Paroda Punsko LKN vyks iki balandžio 27 dienos.

LLEKD