2017 04 13 – 2017 04 23, sekmadienį 10 val. (PL), 11 val. (LT), Punske Tarptautinis velykinis konkursas-paroda 2017 Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje, Kovo 11-osios g. 16

K V I E T I M A S

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija kviečia visus – gyvenančius Punsko krašte ir laisvoje Lietuvoje – norinčius dalyvauti Tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2017.

Konkurso tikslai:

1. Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

2. Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę, ypač jaunimą.

3. Skatinti kartų bendradarbiavimą.

4. Skatinti kūrybiškumą.

Darbai:

Konkursui galima pateikti šiuos darbus:

– tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus,

– kitais būdais margintus margučius atitinkančius tradiciją,

– tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus,

– verbas,

– sodus,

– juostas – vytines, rinktines, pintines (ilgis ne mažiau kaip 1,5 m);

Dalyvavimo sąlygos:

Konkursas atviras visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Margučių, verbų pristatyti bent po 3 vienetus, kitų darbų gali būti mažiau.

Darbus pristatyti iki balandžio 13 dienos:

- į Punsko tautodailės dirbtuves (Punsko licėjaus bendrabutyje),

- Punsko mokyklos mokytojoms A. Vaicekauskienei ir R. Chmieliauskienei, arba susitarti paskambinus šiais tel. +48601323476, +48605675911;

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardą ir pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono numerį.

Vertinimas ir apdovanojimai:

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į atlikimo savarankiškumą, gyvenamosios vietos tradicijas, estetiką, kūrybiškumą.

Dalyviai vertinami pagal šias amžiaus grupes:

- vaikai iki 10 metų,

- jaunimas nuo 11 iki 17 metų,

- suaugusieji,

- šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.).

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti.

Komisijos sprendimas yra galutinis.

Laimėtojai apdovanojami diplomais, ekskursija į Lietuvą. Apie ekskursijos laiką ir maršrutą bus pranešta apdovanojimo metu.

Kita informacija

Iškilmingas parodos atidarymas, meninė programėlė ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje balandžio 23 dieną 10 val. Lenkijos laiku.