2015 04 12, sekmadienį, 10 val. (PL), 11 val. (LT) – 2015 05 31, Punske Tarptautinis velykinis konkursas-paroda 2015

K V I E T I M A S

Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos Svetainėje, Kovo 11-osios g. 16

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija maloniai kviečia dalyvauti Velykinės parodos atidaryme. Po atidarymo parodos lankymas ir apdovanojimai bendrabučio svetainėje.

Konkurso tikslai:

Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę.

Skatinti kartų bendradarbiavimą.

Skatinti kūrybiškumą.

Darbai

Konkursui galima paruošti šiuos darbus:

• tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus)

• kitais būdais margintus margučius

• tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus

• verbas

• sodus

• velykines kompozicijas, popierinių gėlių ir kitų natūralių medžiagų puokštes

• juostas

Dalyvavimo sąlygos:

Konkursas atviras visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Margučių, verbų pristatyti bent po 3 vienetus, kitų gali būti mažiau.

Darbus pristatyti iki balandžio 1 dienos:

- Punske - mokytojai A. Vaicekauskienei ir mokytojai R. Chmieliauskienei arba susitarti tel. +48601323476, +48605675911;

- Seinuose – Lietuvių namuose, Genutei Pakutkienei;

- Lietuvoje: Lazdijų kraštotyros muziejuje, Marijampolės ir Sangrūdos kultūros namuose.

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardą ir pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono numerį.

Vertinimas ir apdovanojimai

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į atlikimo savarankiškumą, gyvenamos vietos tradicijas, estetiką, kūrybiškumą.

Dalyviai vertinami pagal šias amžiaus grupes:

- vaikai iki 10 metų,

- jaunimas nuo 11 iki 17 metų,

- suaugusieji,

- šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.)

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti.

Komisijos sprendimas yra galutinis.

Laimėtojai apdovanojami diplomais, ekskursija į Lietuvą. Apie ekskursijos laiką ir maršrutą bus pranešta apdovanojimo metu.

Kitos informacijos

Parodos atidarymas ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks Punske balandžio 12 dieną (tikslesnis laikas ir vieta bus pranešta surinkus darbus). Darbų paroda veiks Punske nuo balandžio 12 dienos iki gegužės 31 dienos.

Apdovanoti darbai tampa organizatorių nuosavybe. Kitus darbus galima atsiimti po gegužės 31-os dienos.

LLEKD Valdybos vardu

Nastutė Sidarienė

Skelbia: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, ALKAS, Lietuvių etninės kultūros draugija Paskelbta 2015-03-12