2014 03 27 – 2014 05 31, Punske Tarptautinis Velykinis konkursas-paroda 2014 Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje, Mokyklos g. 26

K V I E T I M A S

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija kviečia visus norinčius dalyvauti Tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2014.

Konkurso tikslai

1. Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

2. Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę.

3. Skatinti kartų bendradarbiavimą.

4. Skatinti kūrybiškumą.

Darbai

Konkursui galima paruošti šiuos darbus:

– tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus),

– kitais būdais margintus margučius,

– tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus,

– verbas,

– sodus,

– velykines kompozicijas, popierinių gėlių ir kitų natūralių medžiagų puokštes,

– juostas.

Dalyvavimo sąlygos

Konkursas skirtas visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Margučių, verbų pristatyti bent po 3 vienetus, kitų darbų gali būti mažiau.

Darbus pristatyti iki balandžio 15 dienos:

- Punske – mokyt. A. Vaicekauskienei ir mokyt. R. Chmieliauskienei arba susitarus tel. +48601323476, +48605675911;

- Seinuose – „Lietuvių namams“, Genutei Pakutkienei;

- Lietuvoje – Lazdijų kraštotyros muziejui, Marijampolės ir Sangrūdos kultūros namams.

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardą ir pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono numerį.

Vertinimas ir apdovanojimas

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į atlikimo savarankiškumą, gyvenamosios vietos tradicijas, darbo estetiką, kūrybiškumą.

Bus vertinama dalyvius suskirsčius į šias amžiaus grupes:

- vaikai iki 10 metų,

- jaunimas nuo 11 iki 17 metų,

- suaugusieji,

- šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.).

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti.

Komisijos sprendimas yra galutinis. Laimėtojai apdovanojami diplomais, ekskursija į Lietuvą. Apie ekskursijos laiką ir maršrutą bus pranešta

apdovanojimo metu.

Kita informacija

Parodos atidarymas ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks Punske balandžio 27 dieną (apie tikslesnį laiką ir vietą bus pranešta surinkus darbus).

Darbų paroda veiks Punske nuo balandžio 27 iki gegužės 31 dienos.

Laimėję darbai tampa organizatorių nuosavybe. Kitus galima atsiimti po gegužės 31 dienos.

LLEKD valdybos vardu

Nastutė Sidarienė

Skelbia: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, LENKIJOS LIETUVIAI, ALKAS, Lietuvių etninės kultūros draugija Paskelbta 2014 03 14