2010 11 27 šeštadienį 17 val. (PL) 18 val. (LT), Punske Parodų „Sūduvos ir Punsko krašto etnokultūra fotografijoje“ ir „Juosta žmogaus gyvenime“ atidarymas Punsko Lietuvių liaudies kultūros centre, Mokyklos g. 67

2010 m. lapkričio 27 d. Punsko skanseno muziejuje atidaryta juostų ir fotografijų paroda. Anksčiau, lapkričio 8 d., fotografijų paroda buvo atidaryta Marijampolės P. Kriaučiūno bibliotekoje. Joje eksponuojamos Sūduvos ir Punsko fotografų nuotraukos liaudies kultūros ir istorijos temomis. Nuotraukose matomi mūsų krašto šventiškai pasipuošę ar dirbantys senuosius darbus žmonės, prieškario Marijampolės vaizdai ir kasdienis žmonių gyvenimas kaime.

Tarp didelio formato nuotraukų parodoje puikuojasi Sūduvos krašto ir Punsko juostos. Iš Sūduvos audėjų Birutės Viršilaitės ir kitų parsivežėme dailiai išaustų rinktinių, vytinių, pintinių ir beraščių juostų. Visus labiausiai sužavėjo vytinių raštų margumas. Atrodo, kad keliolika siūlų suvėrus į kvadratinių kaladėlių skylutes neįmanoma išmarginti įvairiais žalčiukais, virvutėm, šakelėm, svastikom. Taip išraityti raštus reikia įgudusių rankų ir neeilinės vaizduotės. Tai Sūduvos krašto vytinių juostų autorių darbščios rankos sukūrė šį grožį.

Šalia jų nemažai ir Punsko juostų: rinktinių, pintinių ir šiek tiek vytinių (vijimo lygiai prieš 20 metų turėjome progos išmokti Lietuvoje). Vytinės juostos mūsų krašte XX a. jau buvo pamirštos, bet jos išlikusios jotvingių laidojimo vietose kartu su nuostabiais žalvariniais papuošalais. Rodomos mūsų krašto tradicinės juostos yra dviejų audėjų – V. Valenskienės ir N. Sidarienės bei Navinykų mokyklos mokinių, kurie audžia, pina ir veja įvairias juosteles.

Šios parodos tikslas buvo iš dalies priartinti juostų panaudojimą bei paieškoti panašumų Sūduvos ir Punsko juostų raštuose, atlikimo būduose. Kiek panašumų yra, kuo skiriasi mūsų ir Sūduvos audėjų juostos – įvertinkite patys, lankydami parodą, kuri veiks dar ir sausio mėnesį.

Juostų ir fotografijų parodos atidaryme dalyvavo trys armonikininkai, vadinami „Kaimo muzikantais“, Angelė Bapkauskienė su vaikų kapela. Labai įdomiai pasisakė mūsų tarpininkė rengiant šią parodą, Marijampolės kultūros namų etnografijos specialistė Onutė Surdokienė. Ji ypač džiaugėsi, kad mūsų krašte juostų audimo, vijimo, pynimo menas dar gyvas, įdomus ir gyvuoja nė kiek neprasčiau negu Lietuvoje.

Nastutė Sidarienė

Juostu paroda buvo suorganizuota Lenkijos lietuvių etninės kultūros pastangomis įgyvendinant projektą ,,Kalbos ir etnokultūros paveldo aktualizavimas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione“nr.SPF/PL/2012/72 pagal Europosteritoriniobendradarbiavimo per sienaprogra,ą skirtą skatinti tvarų pasienio regiono vystymasididinant ekonominę,teritorinę sanglaudą.

Nastutė Sidarienė