2018 03 01 – 2018 12 31, Punske Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etnokultūrą Puńsk, ul Mickiewicza 23Projektas „Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etnokultūrą“ LT-PL-2S-159 Atsižvelgiant į bendrą Lietuvos-Lenkijos istoriją, ir įtaką kultūrai bei galimybes susijusias su šventėmis bei turtingu kultūriniu ir gamtiniu paveldu, Šilalės r. savivaldybės kultūros centras kartu su Ukmergės kultūros centru ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija vykdo projektą „Gamtinio ir kultūrinio paveldo populiarinimas per Lietuvos-Lenkijos etnokultūrą“, kurio tikslas yra pasitelkiant Lietuvos-Lenkijos etnokultūrą -populiarinti gamtinį ir kultūrinį paveldą. Projekto tikslinė grupė yra programos teritorijos gyventojai ir turistai atvykstantys į Lietuvą(Šilalę ir Ukmergę) ir Lenkiją (Punskas). Pagrindinė projekto idėja yra per etninę kultūrą ir šventes susijusias su ta kultūra kaip priemonę pritraukti daugiau turistų prie specifinių kultūros ir gamtinio paveldo objektų. Programos prioritetai - aplinkos išsaugojimas ir tausojimas bei išteklių naudojimo efektyvumo skatinimas per tvarų gamtos ir kultūros paveldo naudojimą turizmui pasienio regione. Projekto vykdymas prasidėjo 2018 kovo -01d. Numatyta trukmė – 10 mėn. Rašant projektą buvo manoma, kad yra labai svarbu išsaugoti etninę kultūrą,tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Etninė kultūra ypač prisideda prie palaikymo išskirtinių papročių, simbolių, o svarbiausia -palaiko kultūrinį identitetą. Visuomenei tampant daugialyte, susidaro įspūdis, kad puoselėti etninę kultūrą darosi nebereikalinga. Svarbu paminėti, kad kultūriniai elementai atlieka itin svarbų vaidmen. Per kultūrą žmonės susipažįsta su vienos ar kitos valstybes išskirtinumu, identitetu, palaiko artimą tarpusavio ryšį etninėje kultūroje. Visi projekto partneriai yra ypatingai turtingi gamtinio paveldo srityje: ežerai, miškai, pilys, architektūriniai elementai. Didžioji dauguma kultūrinio ir gamtinio paveldo yra susijusi su etnine kultūra (senoviniai ritualai, folklorinės ir nacionalinės šventės), seniau buvo ypatinga tradicija švęsti šventes gamtoje. Kadangi abi šalys gali pasidžiaugti turtinga gamta, todėl abi gali populiarinti dėmesio vertą kultūrinį ir gamtinį paveldą pritraukiant vis daugiau turistų į panašias Lietuvos- Lenkijos vietas. Vykdant projektą buvo realizuojami sekantys uždaviniai: a) Gerosios patirties mainai. Susitikimai vyko Šilaleje ir Punske. Jų metu etninės kultūros specialistai keitėsi sukaupta patirtimi, žiniomis, mokė vieni kitus šokių, dainų. Pirmieji mainai buvo suorganizuoti Šilalėje. Jie vyko kovo mėnesį ir truko 5 diena. Iš Punsko atvyko 10 dalyvių, iš Ukmergės – 10 dalyvių, iš Šilalės taip pat buvo 10 dalyvių. Visi jie buvo artimai susiję su etnine kultūra – etnomuzikavimo specialistai, tautodailininikai, folkloro ansamblių dalyviai. Gerosios patirties dalijimosi metu buvo mokoma etnomuzikavimo, dainų, šokių, žaidimų, ratelių, grojimo liaudies instrumentais( kanklėmis, birnyne, smuiku) Dalyviai turėjo galimybę patys pasigaminti paprastus liaudies instrumentus ir pramokti jais groti. Antrieji mainai buvo suorganizuoti Punske. Jie taip pat truko 5 dienas. Šiuose mainuose dalyvavo 5 žmonės iš Šilalės, 5 iš Ukmergės bei 10 žmonių iš Punsko (Punsko dalyviai tai buvo visų pirma jaunimas, kurie sėmėsi žinių iš etnokultūros specialistų ir patys dalijosi savo patirtimi tautodailės srityje). Mainų metu etninės kultūros specialistai dalijosi savo mintimis, vieni kitiems siūlė įtraukti į savo repertuarą naujų kūrinių būsimoms etnokultūrinėms šventėms. b) etninės kultūros programos kūrimas. Ši veikla tęsėsi nuo 2018-03 iki 2018-05. Projekto partneriai sukūrė vieną bendrą etninių švenčių programą. Kiekvienas partneris sudarė savo etninių švenčių programą, kuri visų partnerių susitikimų metu buvo sujungta į vieną bendrą programą. Švenčių programoje atsispindės etniniai, tradiciniai amatai, muzika ir istorija. Punsko švenčių maršrutas numatytas prie paveldo objektų. Tai Žolinių mugė ir folkloro festivalis ,,Dainuoju Lietuvai " kuris vyks bažnyčios aikštėje, paroda ,,Linas puošia ir rengia" Punsko senojoje klebonijoje bei etnokultūrinė -edukacinė programa ,,Lino kelias", kuris vyks buities muziejuje. c) etnokultūrinio maršruto kūrimas. Projekto metu buvo kuriamas turizmo maršrutas, kuriame buvo atsižvelgiama į kultūrinio ir gamtinio paveldo objektus. Punsko savivaldybėje architektūros paveldo objektai įtraukti į projektą tai: Punsko bažnyčia su bažnyčios aikšte, Punsko senoji klebonija, buities muziejus. Maršrute matysis kultūrinio ir gamtinio paveldo objektai (žemėlapyje), šventės susijusios su tos vietos kultūriniu ir gamtiniu paveldu. Maršrute bus pateiktas trumpas kultūrinio ir gamtinio paveldo apibūdinimas, bei ten vykstančių renginių aprašymas su datomis ir trumpa istorija. Bus pateikta instrukcija kaip patekti prie vieno ar kito kultūrinio paveldo objekto. Šiomis dienomis turistai vis labiau domisi turistinių maršrutų unikalumu, jiems ypatingai įdomu aplankyti visiškai naujas, nematytas vietas, sudalyvauti renginiuose pasižyminančiuose savo etnokultūriniun išskirtinumu. . Projekto šalių atstovai tikisi, kad sukurtas bendras jungtinis etninės kultūros turizmo ir švenčių, populiarins etninės kultūros šventes bei vietos gamtinį ir kultūrinį paveldą. Maršrutas bus pateiktas lankstinukų forma bei lengvai pasiekiamas elektroninėje erdvėje, kurioje kiekvienas galės nesudėtingai rasti norimas aplankyti vietas. Sukurta elektroninė platforma kvies apsilankyti populiariausiuose Šilalės, Ukmergės, Punsko etninės kultūros renginiuose bei gamtinio ir kultūrinio paveldo objektuose.