Strona internetowa etnopunskas.pl

Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce współfinansowana jest ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budzetu panstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 w ramach realizacji projektu „Aktualizacja dziedzictwa językowego i kultury etnicznej na pograniczu polsko-litewskim“ Nr.SPF/PL/2010/72