STOWARZYSZENIE LITEWSKIEJ KULTURY ETNICZNEJ W POLSCE

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce działa od 1997 roku i jest organizacją pożytku publicznego. Działalność stowarzyszenia obejmuje kilka dziedzin:

 • izba regionalna
 • zespoły folklorystyczne
 • święta kalendarzowe
 • konkurs wielkanocnej sztuki obrzędowej
 • warsztaty folklorystyczne i rękodzielnicze
 • konferencje i seminaria
 • publikacje i materiały medialne
 • twórczość ludowa
 • wycieczki regionalne
 • współuczestnictwo w świętach folklorystycznych
 • festiwal folklorystyczny „Zielna”
 • wystawy
 • ekspedycje

STOWARZYSZENIE LITEWSKIEJ KULTURY ETNICZNEJ W POLSCE

Stowarzyszenie zostało utworzone w 1997 roku i jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się kultywowaniem litewskiej kultury tradycyjnej jak również kultury pogranicza polsko litewskiego. Działalność Stowarzyszenia obejmuje różne dziedziny życia kulturalnego. Najważniejsze z nich to:

 • Muzeum „Stara Plebania“
  Działa od 1996 r. Znajdują się w nim przedmioty związane z obróbką lnu i wełny, tkaniny tradycyjne, eksponaty gospodarstwa domowego i inne. Organizowane są wystawy twórców ludowych. Działa galeria rękodzieła ludowego.
 • Zespoły folklorystyczne:
  • Gimtinė - działa od 1988 roku. Zespół w swoim programie ma opracowane obrzędy: „Chodzenie po Allelui”, „Zakończenie żniw na dworze w Krasnogrudzie”, obrzędy weselne. Śpiewa pieśni swojego regionu. Kierownicy: Angėle Bapkauskienė oraz Aldona Wojciechowska (tel. 887601496)
  • Alna - młodzieżowy zespół folklorystyczny, utworzony w 1996 r. W jego repertuarze znajdują się „Pieśni i tańce pogranicze polsko- litewskiego”. W skład kapeli wchodzą: skrzypce, harmonia, basetla, bębenek, birbynė. Kierownik artystyczny: Witold Boćwiński (tel. 603757399)
  • Šalcinukas - dziecięcy folklorystyczny zespół taneczny (około 30 osób). Tańcom przygrywa dziecięca kapela: harmonia, bębenek, birbynė, lumzdelis. Kierownik zespołu: Edyta Balkiewicz (tel. 667223162)
 • Święta kalendarzowe: Zapusty, Otwarcie sezonu turystycznego, Święto rosy, Na Anny, Święto chleba i miodu, Zielna, Zamknięcie sezonu turystycznego, Dzień Bałtów.
 • Międzynarodowy Konkurs Wielkanocny - obejmuje plastykę obrzędową. Otwarcie wystawy - Niedziela przewodnia.
 • Międzynarodowy Festiwal folklorystyczny „Zielna“ - 15 sierpnia w Puńsku.
 • Twórczość ludowa - Stowarzyszenie współpracuje z twórcami ludowymi Suwalszczyzny i Litwy. Dla uczniów okolicznych szkół organizowane są warsztaty rękodzielnicze (krajki, plecionki, pająki, ceramika i inne). Od wielu lat Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem jarmarku folklorystycznego podczas święta Zielnej w Puńsku. Organizowane są wystawy twórczości ludowej w pomieszczeniach Muzeum „Stara Plebania” i w innych miejscach.