Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków, jednak niezbędne są fundusze do realizowania niezwykle szerokiej działalności kulturalnej pogranicza polsko-litewskiego. Bardzo prosimy o wsparcie naszych inicjatyw i przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe i organizacyjne:
Aldona Wojciechowska (tel.87 5161406)
Dane Stowarzyszenia:
NIP 844-18-66-862

Regon 790326161

BS Sejny
Nr rachunku:
21 93540007 0070 0700 0303 0003