Renginiai

Konferencja zorganizowana w ramach współpracy kulturowej i turystycznej samorządów rejonów Lazdijai i Puńsk w 2006 r. w Lazdijai (Litwa). Referaty zostały wygłoszone przez następujące osoby: A. Sidor pt. „Rozwój agroturystyki w Centrum Turystyki i Rekreacji ‚Šilainė‘ i Osadzie Jaćwiesko-Pruskiej w Oszkiniach“, A. Wojciechowska „Wizja współpracy muzeum w Lazdijai i Puńsku“, R. Witkowski „Możliwości rozwoju turystyki w rejonie przygranicznym“.

Międzynarodowa konferencija dzieci i młodzieży pt. „Młody człowiek i kultura etniczna“ w Mirosławiu (Litwa) w dn. 18.05.2006 roku. Zebranej młodzieży i wychowawcom Anastazja Sidor przedstawiła referat pt. „Kultura etniczna okolic Puńska“. Podczas konferencji wystąpił zespół folklorystyczny „Šalcinukas“ z Puńska.

Międzynarodowa konferencja w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Alytus (Litwa) pt. „Kultura u żródeł“ w dn. 04.07.2006 r. Zostały wygłoszone referaty: A. Wojciechowska „Duchowe elementy dziedzictwa kulturowego okolic Puńska“, A. Sidor „Elementy materialne regionalnego dziedzictwa kulturowego“.

Międzynarodowa konferencja w Marijampolu w dniu 06.12.2006 pt. „ Pedagogoka sztuki i jej nauiczanie w zakładach kształcenia“. Referaty wygłosiły: A. Sidor „Pedagogika sztuki ludowej w Szkole Podstawowej w Nowinnikach i innych szkołach z litewskim językiem nauczania“, A. Wojciechowska „Sztuka ludowa i folklor w działalności szkół w Puńsku i Stowarzyszenia Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce“.

Seminarium międzynarodowe w skansenie w Puńsku pt. „Dostosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki w Łoździejach i Puńsku“ w dn. 18.12.2007 roku. Referat został wygłoszony przez A. Sidor o współpracy skansenu z młodzieżą pt. „Dziedzictwo kultury a szkoła“.

WYSTAWY

Zorganizowanie Izby Regionalnej „Stara Plebania” oraz ścisła współpraca z twórcami ludowymi z Polski i Litwy zaowocowało różnorodnymi wystawami w pomieszczeniach izby regionalnej i innych miejscach w Polsce i w Litwie.

Najważniejsze wystawy w pomieszczeniach izby regionalnej

 • Tkaniny tradycyjne – 1996 r. Wystawa ze zbiorów prywatnej ekspedycji Aldony Wojciechowskiej;
 • "Pieśni kwiat6w" - 1998 r. Wystawa obraz6w 1udowej ma1arki J. Bružiene z Taurage (Litwa) i miejscowej tw6rczyni 1udowej N. Januszewskiej z Punska.;
 • Obrzędowa sztuka wielkanocna: 1998 r. Wystawa ze zbior6w Muzeum M.K. Čiur1ionisa w Kownie;-
 • Mistrzowie sztuki ludowej Suwalszczyzny, 1999 r. (malarstwo, rzeźba, p1ecionkarstwo, haft, wycinanki);
 • Sztuka patchwork6w, 1999 r. Wystawa dywan6w, makatek, poduszek, serwet, zabawek, element6w stroju mistrz6w Kowna i powiatu sejneńskiego;
 • Jak ubierano się dawniej, 2000 r. Wystawa eksponat6w zebranych podczas prywatnej ekspedycji A. Wojciechowskiej;
 • "Vaidilutes" (wajdelotki) 2001 r. - autorska wystawa ko1ekcji p. Onute Kujelienė z Kowna (Litwa);
 • Wystawa malarstwa p. Haliny Mickiewicz z Suwałk; 2001 r. i J. Bružiene z Taurage (Litwa);
 • Wyroby z lnu, 2002 r. Wsp6lna wystawa rękodzieła z Litwy i gminy Puńsk;
 • "Z kufra babuni", 2003 r. Wystawa nowo zebranych eksponat6w podczas ekspedycji w gminie Puńsk pod przewodnictwem A. Wojciechowskiej;
 • "Droga 1nu", 2004 r. Demonstracja obr6bki 1nu i wystawa wyrob6w z lnu;
 • "My Bałtowie" , 2005 r. Wystawa i pokaz stroj6w charakterystycznych plemionom bałtyckim;
 • "Ceramika na Żmudzi", 2005 r. Wystawa wsp6lczesnej i starodawnej ceramiki z Kuršenai (Litwa);
 • "Len dawniej i dziś", 2006 r. Wystawa rękodzieła na podstawie archiwum "Starej Plebanii" i prac wykonanych przez tw6rc6w z Litwy;
 • „Gliniane cuda“, 2006 r. Wystawa ceramiki tradycyjnej z Litwy


Jak ubierano się dawniej, 2000 r.


Len ubiera i zdobi (2006)


Krajki „Z kufra babuni” 2003

WYSTAWY WYJAZDOWE

Zgromadzone eksponaty tkanin tradycyjnych i sztuki obrzędowej były eksponowane w muzeach i przy okazji innych wydarzeń kulturalnych:

 • Dni Puńska w Tauragiai (Litwa), 1998 r. Wystawa etnograficzna i wsp6łczesnej sztuki ludowej w nowo wyremontowanych pomieszczeniach muzeum w Tauragiai. Wypowiedzi tw6rc6w 0 swoich doświadczeniach tw6rczych.
 • X-Iecie zespołu folklorystycznego "Gimtinė",1998 r. Wystawa etnograficzna w pomieszczeniach budynku szkoły w Puńsku.
 • Dni Sejneńszczyzny w Wilnie, 2000 r. Wystawa sztuki ludowej i eksponatów etnograficznych w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wilnie. Koncert zespołów folklorystycznych "Gimtinė", "Alna", "Šalcinėlis".
 • Litewskie dni w Muzeum Ludowym w Węgorzewie, 2000 r. Otwarcie wystawy etnograficznej, odczytanie referatu na temat Kultury tradycyjnej Litwin6w w Polsce (A. Wojciechowska), występ zespołów folklorystycznych "Gimtinė", "Alna", "Šalcinėlis".
 • Wystawa wsp6łczesnej sztuki litewskiej w Domu Litewskim w Sejnach i w Wilnie z okazji prezentacji książki "Śladami kultury tradycyjnej", 2003 r.
 • Agropanorama w Kownie, 2004 r. Prezentacja sztuki ludowej i tkactwa tradycyjnego w pomieszczeniach Akademii Rolniczej w Kownie. Demonstrowanie tkania krajek przez uczni6w z Gimnazjum w Puńsku.
 • Wystawa wsp6łczesnej tw6rczosci ludowej w Muzeum Narodowym w Wilnie z okazji~Światowego Festiwalu Pieśni Litewskiej, 1998 r. (tkaniny - W. Wolańska, E. Wołukanis, krajki - A. Sidor, pisanki - 1. Filewicz i inni)
 • "Święto miodu" - wystawa i demonstrowanie rzemiosła przez uczni6w Gimnazjum w Puńsku (wycinankarstwo - E. Światłowska, tkanie krajek - R. Pieczulis, E. Bagucka) w Centrum Kultury „Girstutis” w Kownie, 2006 r.


Wystawa twórczości ludowej podczas Agropanoramy w Kownie, 2004