2010 12 28 antradienį 15 val., Kaune „Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuvių tautodailė“ parodos atidarymas. Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuvių folkloro ansamblių koncertas ir kompaktinės plokštelės „Aš išdainavau...“ pristatymas Zamenhofo g. 12

Punsko ir Seinų krašto tautodailininkų darbų paroda

2010 m. gruodžio 28 d. Kaune įvyko iškilmingas Punsko ir Seinų krašto tautodailininkų darbų parodos atidarymas. Ji atidaryta ir eksponuojama Povilo Stulgos liaudies instrumentų muziejaus ekspozicijų salėje – rūsyje. Atidarymo proga surengtas „Gimtinės“ ir „Alnos“ koncertas. Parodos organizatoriai gražiai padėkojo mūsų krašto tautodailininkėms Genutei Pečiulytei, Ritai Kutilienei, Natalijai Januševičienei, Emilijai Slabašauskienei, Veronikai Valenskienei, Jadvygai Savickienei, Onai Liutackienei ir parodos sudarytojai Nastutei Sidarienei. Visos autorės apdovanotos padėkos raštais.

Be koncerto ir mūsų krašto tautodailininkų darbų parodos, turėjome progą apžiūrėti Lietuvos tautodailininkų darbų parodą: karpinių su augalais, gyvybės medžio tema, vaikų darbus. Aplankėme taip pat P. Stulgos liaudies instrumentų parodas.

Po to visi vaišinosi, o jaunimas dar ilgai šoko Albinui grojant armonika. Namo visi grįžo patenkinti ir dainuodami.

Džiugu, kad Lietuva žavisi mūsų tautodaile, dainomis, muzika.

Nastutė Sidarienė