FOLKLORO IR TAUTODAILĖS SEMINARAI

Pirmieji folkloro ir amatų seminarai buvo organizuojami dar prieš draugijos įsikūrimą. 1989m. A. Vaicekauskienės iniciatyva konsultacijas „Gimtinės“ ir „Šalcinėlio“ ansambliams pravedė Lietuvos specialistai dalyvavę kompleksinėje ekspedicijoje. Vėliau konsultacijos ir seminarai buvo vedami pagal poreikį. Per 20 metų folkloro specialistai ypač iš LLKC Vilniuje atvykdavo į Punską ir ansamblių vadovai važiuodavo į Lietuvą. Folklorines konsultacijas teikdavo ir Suvalkų kultūros centro specialistai.

Nuo LLEK draugijos įsikūrimo pradžios žiemos atostogų metu Punsko mokyklos patalpose vedami folkloriniai ir amatų seminarai Punsko mokyklų mokiniams ir kitų lietuviškų mokyklų atstovams. 2005 m. draugijos specialistai kartu su Mokytojų tobulinimosi centru Suvalkuose pravedė tautodailės seminarą Suvalkų rajono mokytojams.

Prieš Žolinių šventę Punsko draugija organizuoja floristikos ir vainikų pynimo užsiėmimus jaunimui ir suaugusiems.


Juostų audimas

KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

LLEK draugija savarankiškai arba su kitomis įstaigomis organizuoja mokslines konferencijas, o jos atstovai su pranešimais dalyvauja kitų rengiamose konferencijose ir seminaruose.

Labiausiai įsimintinos konferencijos ir seminarai tai:

  • Tarptautinė konferencija „Velykų papročiai ir tradicijos“ – 2005 m. Punske. Konferencijoje pranešimus skaitė atstovai iš Lietuvos (I. Seliukaitė, L. Klimka, N. Vosylienė), Lenkijos (B. Chludzinska, A. Vaicekauskienė ir N. Sidarienė), Baltarusijos ir Latvijos.
  • Kartu su Punsko valsčiumi 2006 m. suorganizuota tarptautinė konferencija „Kultūrinis regiono paveldas ir turizmo plėtros galimybės“. Parodą organizavo ir pranešimus skaitė: N. Sidarienė – „Materialinės kultūros elementai Seinų krašte“, A. Vaicekauskienė – „Dvasinės kultūros elementai Seinų krašte“. Konferencijos metu buvo pristatyta meninė programa „Nuo grūdelio iki stalo“, kuria paruošė K. Kriūnaitė, D. Kunčienė (Lietuva) ir „Šalcinuko“ šokėjai.
  • Draugija kartu su Marijampolės kolegija suorganizavo konferenciją „Etninės kultūros vertybės integruojantis į Europos sąjungą“ – pranešimus skaitė ir Navinykų bei Punsko mokinių darbus pateikė N. Sidarienė ir A. Vaicekauskienė.
  • 2005 m. lapkričio 11d. draugijos atstovai: A. Vaicekauskienė ir N. Sidarienė dalyvavo Alytaus viešosios bibliotekos surengtoje konferencijoje „Kultūros paveldo elementai“.