2010 04 30 penktadienį 17 val., Vilniuje Seinijos diena Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39/6

17.00 val. (II a. fojė) Šventės atidarymas. Punsko – Seinų krašto tautodailės meistrų paroda – demonstravimas.(smulkios austinės juostos, rankšluosčiai, lovatiesės, kiti audiniai, mezginiai, margučiai). Audimo meną demonstruos Veronika Valenskienė, Emilija Valukonienė, Nastutė Sidarienė, margučių skutinėjimą – Natalija Grigutienė ir Izabelė Filevičienė. Gros ir savo jaunystės dainas dainuos Sigitas Šliaužys, Jonas Balkus, Jurgis Vacekauskas.

17.30 val. (Didžiojoje salėje) Vakaras – koncertas. Dalyvaus Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos folkloro ansamblis „Gimtinė“ (meno vadovė Angelė Babkauskienė, globėja Aldona Vaicekauskienė), muzikantai Sigitas Šliaužys, Jonas Balkus, Jurgis Vaicekauskas. Apie etnokultūrinį paveldą ir etnines tradicijas Seinijoje kalbės d-jos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė, etnologas prof. Libertas Klimka, LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, etnografė Nijolė Balčiūnienė, etnomuzikologas Arvydas Kirda kt.

Didžiosios salės foje paroda „Iš Punsko muziejaus. Senoji klebonija“ rengiama kartu su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Lietuvos radijas


Eilinį kartą Vilniuje, Mokytojų namuose, suorganizuota Seinijos diena. Šiemet renginys buvo skirtas etnokultūrai ir pavadintas „Kur gimėm, ten augam“. Renginio organizatoriai – Vilniaus mokytojų namai – „užduotį“ atlikti pavedė LLEKD. Laiko pasiruošti buvo labai mažai – tik dvi savaitės, todėl nuspręsta pasiūlyti Vilniaus žiūrovams tai, kas geriausiai paruošta. Į Mokytojų namus sutiko vykti „Gimtinė“ su lalavimo apeigomis, kaimo muzikantai Sigitas Šliaužys, Jonas Balkus ir Jurgis Vaicekauskas, „Šalcinuko“ vaikų grupelė, kuri gražiai įsikomponavo su margučių ridenimu ir dalyvavimu visoje programoje.

Su savo tautodailės darbais sutiko taip pat pasirodyti mūsų krašto audėjos Veronika Valenskienė, Emilija Valukonienė ir Nastutė Sidarienė. Iš didelio būrio audėjų šiuo metu labiausiai reiškiasi juostų audėja Nastutė Sidarienė, kuri ne tik pati išmano visas juostų audimo paslaptis, turi didelę juostų kolekciją, bet taip pat šio meno moko Navinykų mokyklos mokinius, o žiemos atostogų metu rinktinių juostų meno moko ir Punsko gimnazistus. Emilija Valukonienė kraitinėje skrynioje turi savo, savo mamos, o gal ir močiutės atsineštų audinių. Pati yra išaudusi rinktinių rankšluosčių, lovatiesių, kilimėlių. Veronika jaunystėje labai daug audė įvairių audinių, o dabar mieliau mezga, audžia juostas.

Į Vilnių važiavo ir dvi mūsų krašto garsiausios margučių margintojos: Izabelė Filevičienė iš Raistinių su savo skutinėtais margučiais, kurie apkeliavę ne vieną parodą ir patekę į įvairius muziejus, bei to paties kaimo marti Natalija Grigutienė, kuriai visai netoli iki „margučių karalienės“ Izabelės.

Visos mūsų krašto darbščiosios moterys Mokytojų namų fojė gražiai eksponavo savo darbus ir demonstravo atlikimo technikas. Susirinkusiems lankytojams pasakojo apie paveldėtas ir išmoktas savo amato paslaptis. Visi, kas atėjo, galėjo susipažinti su margučių marginimo ir dažymo paslaptimis, su juostų audimo būdais ir – svarbiausia – pasidžiaugti mūsų krašto raštų įvairumu.

Apie krašto tautodailę pasakojo Aldona Vaicekauskienė. Ji taip pat pristatė atvykusias tautodailininkes ir jų darbus.

Renginiui persikėlus į Didžiąją salę, lankytojai pirmiausia turėjo progos susipažinti su Punsko visuomeninio muziejaus „Senoji klebonija“ eksponatais, ypač susijusiais su tautodaile ir apeiginiu menu. Toje pačioje vietoje buvo eksponuojama ir nuotraukų paroda „Seinijos etnokultūrinis gyvenimas“.

Į renginį atvyko daug garbingų svečių, kuriems mūsų krašto etnokultūra nėra svetima. Vilniaus mokytojų namų projektų vadovas Juozas Žitkauskas pristatė atvykusiuosius ir pakvietė draugijos pirmininkę Aldoną Vaicekauskienę bei valdybos narę Nijolę Balčiūnienę vadovauti vakarui.

Mums, atvykusiems, bet turbūt ir visiems susirinkusiems Didžiojoje salėje turbūt buvo įdomu išgirsti iš pačių garbingiausių Lietuvos žmonių lūpų apie Seinijos etnokultūrinį gyvenimą. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos kultūros??? viceministras Šarūnas Adomavičius, kuris prisiminė tas dienas, kai trumpai ėjo konsulo įgaliotinio pareigas Seinuose. Kalbėjo mūsų krašto bičiulis, Seimo narys Gintaras Songaila, kuris pirmą kartą į šį krašta atvyko prieš 30 metų kaip „pusbrolis“ (tais laikais reikėjo kvietime įrašyti giminystės ryšį). Susitikti su Seinijos etnokultūra atėjo ir URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius. Apie etnokultūros problemas savo patirtimi dalijosi LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, profesorius Libertas Klimka, etnomuzikologas Arvydas Kirda. Reikėtų paminėti ir Lietuvių etninės globos tarybos pirmininkę, etnochoreografę Dalią Urbonavičienę bei kitus garbius vilniečius, kuriems teko girdėti apie mūsų kraštą, o daugumai ne kartą būti.

Meno programą „Lalavimas Punsko krašte“ atliko „Gimtinės“ ansamblis, kuriam talkino vaikai ir kaimo muzikantai. Prie vaišių stalo kalbėta, kad Seinijos dienų tradiciją reikėtų tęsti. Mūsų pagrindinis prašymas buvo, jog būtų ruošiamasi žymiai anksčiau ir plačiau. Viena vertus – kad išsamiau būtų pristatytas mūsų kraštas, kita – kad nepritrūktų lankytojų.

Prie Seinijos dienos organizavimo daug prisidėjo ir draugijos valdybos narė Nijolė Balčiūnienė. Ačiū, kad salė nebuvo tuščia.