2011 03 15 – 2011 04 20, Punske Kvietimas dalyvauti Tarptautiniame Velykų apeiginio meno konkurse-parodoje Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos patalpose, Punsko ambulatorijoje

Kvietimas dalyvauti Tarptautiniame Velykų apeiginio meno konkurse-parodoje Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos patalpose, Punsko ambulatorijoje

K V I E Č I A M E

dalyvauti Tarptautiniame Velykų apeiginio meno konkurse-parodoje!

Konkurso sąlygos nesikeičia. Įvairaus amžiaus grupėse planuojamos šios kategorijos:

 1. Margučiai: skutinėti, dažyti vašku (3-5 vnt.)
 2. Sodai (1 vnt.)
 3. Verbos (2-3 vnt.)
 4. Vidaus papuošimas:
  • Juostos (rinktinės, pintinės) – ne trumpesnės nei 1,5 m
  • Karpiniai (užuolaidėlės, kampinukės)
  • Dirbtinės gėlės, padarytos iš popieriaus, siūlų, plunksnų, kitų medžiagų (puokštė)
  • Floristiniai darbai

Reikalavimai:

 1. Visiems pateiktiems darbams prašom pritvirtinti metriką su autoriaus vardu ir pavarde, gyvenamąja vietove, amžiumi. Jeigu įmanoma, įrašyti duomenis į kompiuterį ir išspausdinti
 2. Kiaušinius parodai virti mažiausiai pusę valandos ant nedidelės ugnies druskos tirpale. Taip išvirti kiaušiniai ilgai stovės.
 3. Darbus pateikti iki balandžio 20 d. į „Užeigą“ Punske, betarpiskai Aldonai Vaicekauskienei, Grunwaldzka 7, Punskas, Seinuose į Lietuvių namus arba į Marijampolės kultūros centrą (Onutei Surdokienei)
 4. Apdovanoti darbai pasilieka organizatorių žinioje. Ateityje papildys jie muziejaus „Senoji klebonija“ rinkinius.

Numatoma:

 1. Geriausius darbus nufotografuoti ir patalpinti specialiai išleistame leidinyje (elektroninė versija), įdeti draugijos puslapyje.
 2. 2. Geriausų darbų autoriai bus apdovanoti dalykiniais prizais ir ekskursija.
Finalas vyks gegužės 1 d. per Atvelykį Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstineje Punske (ambulatorijos patalpose). Pradžia 9:30 val. (PL) 10:30 val. (LT) Kviečiame visus autorius dalyvauti. Paroda vyks mėnesį laiko. Po to darbus prašome atsiimti. Pateiktus darbus vertins kompetentinga komisija. Numatoma darbus vertinti atskirose amžiaus grupėse priklausomai nuo pateiktų darbų skaičiaus. Konkursą ruošia Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija Visais rūpimais klausimais kreiptis į N. Sidarienę (004887 605 675 911), R. Chmieliauskienę (004887 516 24 92) bei A. Vaicekauskienę (004887 516 14 06). Skambinant iš Lietuvos reikia surinkti Punsko kodą 004887. Skambučio kaina iš Lietuvos nuo 0,29 LT/min. pagal Jūsų turimą mokėjimo planą http://www.vox.lt/node/58