2010 09 25 šeštadienį 17:30 val. (PL) 18:30 val. (LT), Punske Baltų vienybės dienai skirtas Etninių žemių lietuvių folkloro kolektyvų sambūris „Žalgirio dvasia“ ant Klevų piliakalnio, Punsko krašte

Programa:

- Punsko Kovo 11-osios licėjaus spektaklis „Žalgirio mūšis“, rež. Rūta Burdinaitė

- Istorinis pranešimas apie Žalgirio mūšį - dr. Algirdas Matulevičius

- Karinės-istorinės dainos - Punsko folkloro ansamblis „Gimtinė

- Monografijos apie Klevų kaimo istoriją pristatymas - Gintautas Marcinkevičius

- Etninių žemių lietuvių folkloro koncertas, kuriame dalyvaus:

      Karaliaučiaus vyrų ansamblis „Penki vaikee“, vad. Algirdas Karmilavičius;

      Stalupėnų lietuvių ansamblis „Žiedas“, vad. Jonas Daukšys;

      Kauno folkloro klubas „Liktužė“, vad. Jūratė Svidinskienė;

      Kauno Sutartinių giedotojų grupė, vad. Laura Lukenskienė.

Numatomas laužas ir bendra vakaronė, kurios metu gros „Liktužės“ ir „Penki vaikee“ muzikantai.

Lyjant lietui rinksimės Punsko skansene.

Rengėjai: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, VŠĮ Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė, Klevų kaimo gyventojai

Rėmėjas: Lietuvos kultūros rėmimo fondas