2014 07 20, sekmadienį, 9:15 val. (PL), 10:15 val, (LT), Punske XXIII klojimo teatrų festivalis Punsko skansene

9.15 – eisena nuo Lietuvių kultūros namų iki Punsko skanseno;

10.00 – Punsko LKN (Lietuvių kultūros namų) klojimo teatras, „Vasaros darbai“ pagal K. Donelaičio poemą „Metai“, rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė;

10.30 – Punsko LKN klojimo teatras, Keturakis „Amerika pirtyje“, rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė;

11.30 – Agluonėnų klojimo teatras, E. Untulis „Meilės kvadratas“, rež. Domininkas Malajavas;

12.30 – Anykščių kultūros centro teatras, J. Marcinkevičius „Daukantas“, rež. Jonas Buziliauskas;

13.30 – Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“, „Pavasario linksmybės“ pgl. K. Donelaičio poemą „Metai“, rež. Vita Vadoklytė;

14.00 – Bazilionų mėgėjų teatras, G. M. Martinez De Sierra „Lopšinė vienuolyne“, rež. Birutė Sinkevičienė;

15.00 – Seinų mėgėjų teatras, Vaižgantas „Namai pragarai“, rež. Eugenija Pakutkienė;

16.00 – Senasis Agluonėnų klojimo teatras, M. Palionis „Geriau vėliau negu niekad“, rež. Egidijus Kupčiūnas, Augustinas Šutkus;

17.00 – šventės uždarymas.

Rengėjas: Punsko lietuvių kultūros namai

Rėmėjas: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Skelbia: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, Lenkijos lietuviai, ALKAS , Lietuvių etninės kultūros draugija Paskelbta 2014 07 17