2013 11 30, šeštadienį, 9:30 val. (PL), 10:30 val. (LT), Punske Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos V suvažiavimas Punsko mokykloje

LLEKD suvažiavimo numatoma programa:

9.30 val. – dalyvių registracija

10.00-14.00 val. – suvažiavimo eiga

14.00 val. – arbatėlė ir naujai išrinktos valdybos pranešimas

Gruodžio 1 d. 8:00 val. šv. Mišios už visus etnokultūros dalyvius. Mišiose giedos choras iš Klaipėdos Schola Cantorum de Regina Pacis. Vadovas – V. Budreckis.

Visi labai laukiami.

LLEKD folkloro ansamblio GIMTINĖ 25-ojo jubiliejaus minėjimas nukeliamas kitam laikui.

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė