2012 01 24 – 2012 01 27, Punske Etnografinė vaikų ir jaunimo žiemos stovykla Punsko restorano PUNSKO UŽEIGA patalpose, Mokyklos g. 67 (ul. Szkolna 67)

Programoje numatyta:

- liaudies dainos ir šokiai, žaidimai ir rateliai;

- rankdarbiai: juostu pynimas ir rinkimas, karpiniai, darbas su moliu, kulinariniai užsiėmimai;

- lietuvių liaudies papročių ir tradicijų pažinimas.

Išsamesnę informaciją teikia bei užsirašyti (iki sausio 19 d.) galima pas mokytojas:

Editą Balkevičienę (I – III klasės) ir

Aldoną Vaicekauskienę (IV – VI klasės ir gimnazistai).

Dalyvavimas stovykloje mokamas: 5 zlotai/asmeniui.

Rengėjai: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija ir Punsko lietuvių liaudies kultūros centras