2011 02 12 – 2011 02 13, Lomžoje Rugiapjūtės pabaigtuvės

„Rugiapjūtės pabaigtuvės“ Lomžoje

Vasario 12-13 dienomis Lomžoje vyko vaivadijoje Liaudies Teatrų apžvalga.

Seinų apskritį šiame renginyje atstovavo Lenkijos Lietuvių Etninės Kultūros draugijos paruošta apeiginio programa kurioje pagrindinį vaidmenį atliko „Gimtinės“ ansamblis. Talkine jam draugijos valdybos nariai ir besikurianti armonikorių grupė, kuriems mielai padėjo geriausia mūsų krašto smuikininkė Alicija Malinauskaitė. Virš pusvalandžio trukusi programa sugrąžino žiūrovus į XIX a. antros pusės , XX a. pradžios buvusias rugiapjūtės tradicijas. Taip galėjo atrodyti svarbiausių vasaros darbų - rugiapjūtės užbaigimo papročiai pas turtingėsnius ūkininkus ar dvarininkus. Nuo sukirstų rugių kiekio priklausydavo šeimynos skalsa, todėl tiek daug dėmėsio buvo skiriama rugiui.

Pabaigtuvėms šeimininkai ruošdavosi iš anksto. Buvo pasirūpinama geresniu maistu, paliekama girios ir alaus talkininkams tinkamai priimti. Tą vakarą šeimininkai vaišindavosi ir linksmindavosi kartu su darbininkais.

Surištą pabaigtuvių vainiką šeimininkams įteikdavo tos dienos smarkiausias kirtėjas ir geriausia grėbėja. Jiems tekdavo ir apeiginis šokis. Būdavo įprasta kad, pabaigtuvių vakarui šeimininkai pakviesdavo muzikantus. Šokiai netrukdavo ilgai, nes antryt paprastai laukdavo talka pas kitą šeimininką.

Taip trumpai galima nusakyti spektaklio esmę, kurią parodėme Lomžoje. Reikia priminti, kad panašiai surežisuota programa buvo parodyta Suvalkų Festivalyje, kartu su ukrainiečių ir baltarusių ansambliais dalyvauta rugiapjūtės pabaigtuvių programoje Balstogės skansėne. Panaši programa tik didesniame sastate, nes kartu su „Alna“ buvo parodyta Dainų Šventės Folkloro dienoje Vilniuje.

Kuriant šią programą buvo atsižvelgta į vietinės tradicijas ir repertuarą bei tarmę. Rugiapjūtės dainos tai J.Jakubausko iš Žagarių, M.Cibulskienės iš Oškinių, ir kitų mūsų krašto daininikų. Daug dėmėsio skirta aprangai ir visiems rekvizitams. Darbininkai buvo apsirenge taip kaip dera prie vasaros darbo: lininiai marškiniai, kelnės, vyžos, kojų autai, galvos danga ir pan. Buvo dalgių plakimas, vainikas nešamas ant galvos ir daug kitų detalių. Komisija kuriai vadovavo Varšuvos ....... Piotr Bahlik buvo susižavėjusi spektaklio autentiškumu, lietuviškais rateliais ir šokiais. Ypač džiaugėsi, kad dar gyva armonikos muzika ir yra kam groti. Priskirta I vieta leidžiai dalyvauti makroregiono konkurse kuris vyks vietovėje Stoczek Lukowski.

Dėkojame Punsko valščiaus viršaičiui, kuris parūpino transportą.

A.Vaicekauskienė