2011 06 26 sekmadienį 18 val. (PL), 19 (LT), Punske Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuviškų ansamblių sąskrydis ir AUKSO PAUKŠTĖS įteikimas folkloro ansambliui GIMTINĖ Prie Galadusio ežero, Burbiškių km.

Atšventus Rasas sekmadienio pavakarę ant Lietuvos ir Lenkijos sienos plytinčio Galadusio ežero kranto, Burbiškių kaime, laukia Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuviškų ansamblių sąskrydis į kurį, kaip į didžiausius atlaidus, susirenka viso Punsko krašto žmonės pamatyti vienoje vietoje koncertuojančių visų lietuviškų to krašto ansamblių. Daugiatūkstantiniai žiūrovai įsikuria ant ežero didžiulio šlaito, o už scenos plyti didžiulis Galadusio ežeras su sala. Kitame krante Lietuva, į kurią sovietmečiu galima buvo tik akimis nuklysti ir tik akimis pamatyti kaimynų ir giminių sodybas į kurias dar iki 1920 metų eita į talkas ir į vakaruškas.

Šiemet neeilinis koncertas, nes jo metu Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos globojamam folkloro ansambliui „Gimtinė“ bus įteikta „Aukso paukštė“. LLEKD pirmininkė Aldona Aleksaitė-Vaicekauskienė ansamblį įkūrė 1988 metais. Folkloro ansambliui GIMTINĖ vadovauja Angelė Bapkauskienė.

Tad Punsko kraštas laukia svečių iš visos Lietuvos norinčių pažinti šias lietuvių etnines žemes, išgirsti šio krašto lietuvių tarmę, susipažinti su šio krašto papročiais ir susipažinti su šio krašto lietuviais-jotvingiais.