2018 08 15, Punske XIV Punsko Žolinių folkloro renginys „Dainuoju Lietuvai“ Punsko bažnyčios aikštėje

2017 08 12-2017 08 15 Žolinės


Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius

Filmavo Albinas Vaškevičius