2014 07 26, šeštadienį, 19 val. (PL), 20 val. (LT), Punske Oninės Šilainėje, prie Seivų ežero

Skelbia: Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, Lenkijos lietuviai, ALKAS, Lietuvių etninės kultūros draugija. Paskelbta 2014 07 17