2012 07 28 šeštadienį 19 val, (PL), 20 val. (LT), Punske Oninės Šilainėje, prie Seivų ežero

Visas Onas, Onutes ir jų gerbėjus 2012 m. liepos 28 d. 19 val. Pramogų ir poilsio centras Šilainėje kviečia į tradicinį Oninių renginį.

Programoje:

- rugių prakirtos su ansambliu „Gimtinė“,

- rugių malimas,

- duonos kepimas,

- Onų pagerbimas,

- Virbalio merginų grupės „eRa“ koncertas,

- laužas ir vakaronė.

Rengėjai: Pramogų ir poilsio centras Šilainėje, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.