Renginiai

KALENDORINĖS ŠVENTĖS

UŽGAVĖNĖS arba žiemos palydų šventė rogėmis, šiame krašte žinoma dėl pasivažinėjimo, kad linai geriau augtų, kad javai geriau derėtų. O vakare būtina pasišokti, nes per visą Gavėnią laikomasi pasninko ne tik nuo valgių, bet ir nuo pasilinksminimo.

Užgavėnės su persirengėlių vaidyba pirmą kartą buvo parodytos scenoje 1986 metais kalendorinių švenčių festivalyje Pšitočnoje. Paruošė jas Punsko licėjaus etnografinis būrelis vadovaujamas Aldonos Vaicekauskienes. Jaunimui patiko persirengėlių personažai, todėl pradėta vaikščioti miestelio gatvėmis užeinant į trobas ir į atskirus kiemus. Vėliau persirengėlių vaidybą perėmė „Alnos“ jaunimas. 2008 metais „Alnos“ ansambliečiai padėdami „Šalcinuko“ ir „Gimtinės“ dalyvių suorganizavo Užgavėnes prie Punsko Užeigos.


„Šalcinuko“ ir „Alnos“ persirengėliai Užgavėnių metu 2008 metais

VELYKOS

LALAVIMAS

Tai senas šiame krašte išlikęs paprotys pirmą Velykų dieną aplankyti namus su Velykinėmis giesmėmis, oracijomis ir palinkėjimais. 1992 metais ansamblis „Gimtinė“ vadovaujamas A. Vaicekauskienės šį paprotį suteatralizavo ir parodė Vengožavo scenoje, o 2007 m. lalavimo tradicijos buvo parodytos Lietuvos ambasadoje Varšuvoje. Renginio metu „Šalcinuko“ vaikai pakvietė ridenti margučių.


Margučių ridenimas pirmą Velykų dieną


Chodzenie po Allelui