Renginiai

UCZESTNICTWO W IMPREZACH FOLKLORYSTYCZNYCH I INNYCH WYDARZENIACH KULTURALNYCH

Przez 10 lat działalności członkowie stowarzyszenia brali udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, festiwalach folklorystycznych w Polsce i Litwie. Najważniejsze z nich to:

 • Dni Puńska w Tauragiai, Litwa, 1998 r: aranżacja wystawy ze zbiorów izby regionalnej w nowo otwartych pomieszczeniach Muzeum Etnograficznego w Tauragiai. Kustosz wystawy – A. Wojciechowska.
 • Dni litewskie w Wilnie, 2000 r.: przygotowanie wystawy ze zbiorów Izby Regionalnej „Stara Plebania” i litewskiej sztuki ludowej w Polsce w pomieszczeniach Muzeum Etnograficznego w Wilnie oraz prezentowanie folkloru litewskiego podczas koncertu w Wileńskim Pałacu Kongresowym.
 • „Litwini w Polsce”, 2001 rok: przygotowanie wystawy ze zbiorów Izby Regionalnej „Stara Plebania” w pomieszczeniach Muzeum Ludowego w Węgorzewie; udział członków stowarzyszenia w konferencji naukowej (A. Sidor – „Tradycje weselne okolic Puńska, „, A. Wojciechowska - „Kultura tradycyjna Litwinów w Polsce”); występ zespołów folklorystycznych „Gimtinė”, „Šalcinėlis“ pod kierownictwem Aldony Wojciechowskiej i „Alna” pod kierownictwem Witolda Boćwińskiego.
 • Dni Książki w Wilnie, 2003 r.: prezentowanie książki Aldony Wojciechowskiej „Śladami kultury tradycyjnej” w Domu Nauczyciela w Wilnie; przygotowanie wystawy ze zbiorów Izby Regionalnej „Stara Plebania” i litewskiej sztuki ludowej, prezentacja rękodzieła ludowego i sylwetek twórców; przygotowanie koncertu folklorystycznego.
 • Agropanorama 2004 w Kownie: przygotowanie stoiska z twórczością ludową, potrawami regionalnymi i pokazem tkactwa, wspólnie ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich Litwy.
 • Święto Miodu, 2006 r. w Kownie: zorganizowanie grupy pszczelarzy z okolic Puńska, uczniów demonstrujących rękodzieło i zespołów folklorystycznych.
 • Światowy Festiwal Pieśni Litewskiej – 1998, 2002, 2007 w Wilnie: przygotowanie programu do dnia folkloru według ustaleń organizacyjnych i uczestnictwo w ogólnolitewskiej wystawie rękodzieła i sztuki ludowej w pomieszczeniach galerii „Arka” (2002, 2007) i Muzeum Narodowym (1998 r.).
 • Spotkanie lata, 30 maja 2008 r. w Pervalka (Zalew Kuroński, Litwa): przygotowanie programu artystycznego pt. „Powitanie jaćwieskie”.
 • Festiwal folklorystyczny w Utena, Litwa, 6-7 lipca 2008 r.; przygotowanie wystawy rękodzieła ludowego ze zbiorów Izby Regionalnej „Stara Plebania” i demonstrowanie pokazu rękodzieła ludowego oraz prelekcja na temat sztuki ludowej pogranicza w Centrum Kultury Utena; prezentacja folkloru litewskiego podczas koncertu festiwalowego („Gimtinė”, „Alna”).
 • Dni Litwy w Lublińcu, 13 lipca 2008 r.: pomoc w organizowaniu festynu w Lublińcu; tworzenie programu artystycznego, prowadzenie tłumaczenia koncertu, przygotowanie jarmarku litewskiej sztuki ludowej, prezentowanie tkactwa przez członków stowarzyszenia i uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinnikach i Gimnazjum w Puńsku.


Solistka zespołu „Alna” na Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu 2007


Zespół „Gimtinė“ i „Šalcinelis“ na Festiwalu Mniejszości w Ursusie Warszawie w 1998 roku


Uczestnicy Agropanoramy w Kownie w 2004 r. z prezydentem Republiki Litwy Valdas Adamkus

Jaćwieskie powitanie zespołu „Alna” podczas święta „Spotkanie lata” w Pervalka (Litwa), 2008 rok.

WSPÓŁORGANIZOWANIE ŚWIĄT I IMPREZ FOLKLORYSTYCZNYCH

„ZIELNA” w Puńsku

Od 2000 r. stowarzyszenie jest organizatorem jarmarku sztuki ludowej oraz potraw regionalnych, pomaga poszczególnym wsiom i zespołom przy wykonywaniu wieńców dożynkowych. Stowarzyszenie organizuje część obrzędową podczas koncertu na rynku przy kościele po uroczystościach odpustowych.


Zespoły „Gimtinė” i „Alna“ prezentują obrzędy zakończenia żniw podczas koncertu święta Zielnej w Puńsku, 2006


Wieńce dożynkowe zespołu „Šalcinukas” i Stowarzyszenia LKE


Droga lnu podczas święta Zielnej w Puńsku 2005 rok

ŚWIĘTO CHLEBA I MIODU w „Šilainė”

Od 2005 r. stowarzyszenie jest współorganizatorem święta Chleba i Miodu. Czynności, które są inicjowane podczas tego święta mają przypomnieć miejscowym i turystom, jak kiedyś przygotowywano się do największego odpustu w parafii Puńsk. Zespół folklorystyczny „Gimtinė“ z kłosów zboża wykonuje wieniec dożynkowy, gospodarz Ośrodka i Rekreacji „Šilainė” demonstruje młócenie cepami oraz sposób mielenia na żarnach. Wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć proces pieczenia chleba, wytwarzania sera domowego oraz kręcenia miodu.


Wykonywanie wieńca dożynkowego podczas święta chleba i miodu (Šilainė 2006)

INNE WYDARZENIA KULTURALNE

W pomieszczeniach izby regionalnej oprócz wystaw organizowane są inne wydarzenia związane z tradycyjną kulturą regionu:

 • Koncert zespol6w folklorystycznych "Gimtinė", "Šalcinėlis" z okazji otwarcia wystawy "Tkaniny tradycyjne", 1996r.
 • Uczymy się~ malować - warsztaty z uczniami SP w Puńsku prowadziła J. Bružiene
 • Koncert litewskiej śpiewaczki ludowej Veronika Povilionienė, z okazji obchod6w 400-lecia parafii Puńsk, 1997 r.
 • Wykład etnologa Arvydas Žygas z Uniwersytetu w Chicago na temat tradycyjnej kultury l.itewsk.iej Sejneńszczyzny na tle światowej kultury tradycyjnej, 1996 r.
 • Spotkanie z profesorem, premierem Litwy Vytautas Landsbergis
 • Spotkanie z wiceministrem kultury RP M. Jagiełło, 1997 r.
 • Wiecz6r zespoł6w folklorystycznych "Gimtinė", "Alna" z biskupem P. Baltakis, 1999 r.
 • Popołudnie z malarką J. Bružienė (Tauragė) z okazji wystawy "Pieśni kwiatów", 2001 r.
 • "Droga lnu" - spotkanie uczestnik6w zespołu " Gimtinė", "Alna", uczni6w SP i Gimnazjum w Puńsku przy obr6bce lnu i demonstrowaniu wyrob6w lnianych, 2004 r.
 • Demonstrowanie ginących zawod6w, tkanie krajek, tkactwo wielonicielnicowe i żakardowe, haft, wycinanki, przędzenie lnu, 2004, 2005., 2006 r.
 • Spotkanie z ministrem rolnictwa w Litwie – K. Prunskienė, 2005 r.
 • Warsztaty dla uczestnik6w Światowego Kongresu Młodzieży Litewskiej (pająki,, wycinanki), 2003 r.
 • Warsztaty plecionkarskie dla student6w r6żnych uczelni wyższych z Polski, 2005 r.
 • Warsztaty z plastyki obrzędowej dla nauczycieli przy wsp6lpracy z ODN w Suwałkach, 2005 r.
 • Warsztaty rękodzieła dla uczniów szkół litewskich z powiatu Sejny, 2002, 2004, 2006 r.
 • Lekcje otwarte dla uczniów i nauczycieli powiatu Sejny.

Spotkanie z ministrem rolnictwa Litwy – K. Prunskienė, 2005 r.

EKSPEDYCJE

Członkowie stowarzyszenia prowadzą samodzielne ekspedycje indywidualne, jak również biorą udział w ekspedycjach zorganizowanych przez innych. Z penetracji terenu po ziemi sejneńskiej przez Aldonę Wojciechowską i innych: Anastazję Sidor, Annę i Piotra Budzejko, Mariannę Wojczulis, Wilhelminę Żukowską powstały zbiory muzealne obejmujące tkactwo, które można obejrzeć w Izbie regionalnej. Prowadzone przez A. Wojciechowską indywidualne poszukiwania w terenie doprowadziły do wystawy „Jak ubierano się dawniej” w 2000 roku. W 2004 roku wspólnie z Akademią Muzyczną w Wilnie była prowadzona ekspedycja folklorystyczna w gminie Puńsk. Zapisywano pieśni, muzykę, tańce ludowe.


Wystawa nowo zebranych eksponatów podczas ekspedycji w 2003 roku