Ekskursijos PAŽINKIME SAVO PROTĖVIŲ ŽEMĘ

Draugijos narių tarpe netrūksta profesionalių gidų ir žmonių gerai pažįstančių savo kraštą, kurie siūlo kartu pakeliauti pasirinktais maršrutais:

  • Punskas ir apylinkės (bažnyčia, „Senosios klebonijos“ muziejus, pasivaikščiojimas miestelio gatvėmis prisimenant praeitį, Knygnešio paminklas Kreivėnuose ir Nepriklausomybės Kampuočiuose)
  • Maršrutas „Žaliosios rūtos takeliu (Eglinė, Punskas, Oškiniai, Trakiškes, Vidugiriai, Burbiškės, Jonaraistis, Žagariai, Seinai)
  • „Jotvingių pėdsakais“ (Eglinė, Švaicarija, Šurpilis, Suvalkai, Vygriai, Seinai, Smalėnai, Punskas).

Maršruto ilgis ir laikas priklauso nuo keliautojų poreikių ir pageidavimų.