GIMTINĖ

Tai vyresniosios kartos žmonių grupė (40-80m.), kuriuos bendram dainavimui 1988m. pakvietė Aldona Vaicekauskienė. Jos pastangomis ansamblis yra dalyvavęs įvairiuose savo krašto renginiuose, folkloro festivaliuose Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, išleidęs dainų kasetes, patekęs į plokštelę „Lietuviai“. Ansamblis atlieka savo krašto dainas, ratelius, muziką, yra paruošęs keletą programų: Atklausai Piršlybos, Mergvakaris, Lalavimas, Rugiapjūtės pabaigtuves.

Ilgus metus ansamblio dainos siela buvo Kontantinas Sidaris. Nuo 2006 m. ansamblio meno vadovė – Angelė Bapkauskienė iš Sangrūdos.


15 metų grupės gyvavimo jubilėjus

ALNA

Tai jau dirbančio ir dar besimokančio jaunimo grupė, kuriai pradžią davė Batvinskų šeimos ansamblis iš Punsko. Pirmas viešas pasirodymas įvyko 1996m. Ansambliui vadovauja Vytautas Batvinskas. „Alnos“ ansambliečiai šoka, dainuoja ir groja. Kapelos sudėtyje smuikas, armonika, birbynė, basetlė, būgnas.

Ansamblis dalyvauja savo krašto renginiuose, folkloro festivaliuose Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje. Su paruošta Užgavėnių ir Gegužinės programa dalyvavo tarptautiniame projekte „Via Balticos tautų giesmė“. 2006 m. ansamblis laimėjo fondo Pro Publico Bono nominaciją.


Pro Publico Bono nominacijos įteikimas „Alnos“ ansambliui LLEK draugijos 10-mečio paminėjime

ŠALCINUKAS

Tai pradinio mokyklinio amžiaus vaikų grupė, kuriai pradžią davė dar 1992m. A. Vaicekauskienės įkurta Punsko mokykloje grupė „Gimtinės Aidas“. „Šalcinuko“ ansamblis, kuris šoka tik folklorinius lietuviškus šokius veikia nuo 2005 m. Ansambliukui vadovauja mokytoja Edita Balkevičienė.


„Šalcinukas“ Rasų šventėje 2008m. prie Seivų ežerio


„Šalcinukas“ LLEK draugijos 10-mečio paminėjime

LLEKD 10-metis